Els conceptes de circulació, zonificació i privacitat, han estat molt presents a l’hora de dur a terme l’elaboració del projecte. Degut a la seva tipologia alguns d’aquests conceptes han rebut un grau d’importància elevat amb recrimeda a d’altres.

Amb la ideia que una botiga es un aparador on s’hi exposa el procute, pert tant, la qualitat del teu aparador depén gran part del negoci, s’ha realitzat una distribució lineal, marcada a partir d’un eix central situat paral·lelament a les parets, on la part important de la botiga, la que de veritat crida l’atenció, són les zones d’exposició que disposen d’una llum indirecta, que aporta una sensació d’amplitud i benestar.

Planta

Secció A-A’

Secció B-B’

Secció C-C’/ Façana

Anuncis