Degut a la tipologia i forma de l’edifici, s’ha optat per la distribució d’una planta diàfana, integrant en un sol espai menjador, cuina i sala d’estar, tot ell interconnectat amb el bany, amb un tancament que aporta la intimitat requerida per la estància, i amb el dormitori, el qual esta provis d’un tancament mòbil, limitant l’espai en les ocasions adequades.

Perspectives

Planta

Façana

Secció A-A’

Secció B-B’

Alçats 1                                                Alçat 2

Anuncis