Sota el concepte d’aconseguir la millor circulació entre ambients, per un bon funcionament comercial, apropant la botiga i les seves activitats cap a l’exterior, conceptes purament funcionals, s’ha distribuït un espai ampli, obert i diàfan, amb una continuïtat visual de tota la seva superfície.
S’ha subdividit la superfície de venta en tres espais, un de consumició, un de venta i un destinat a dur a terme cursos, tastos i activitats  relacionades amb les experiencies que ofereix el producte.

Perspectives


Planta

Secció A-A’ / B-B’

Secció C-C’/D-D’

Façana / Secció E-E’

Anuncis