Lluís

 “Una nova mirada a l’hora d’analitzar les problemà- tiques que s’ens presenten al desenvolupar un projecte, obre noves vies de solució que passen a través de la intervenció del disseny, aportant un valor afegit que augmenta la seva capacitat d’èxit.”

Anuncis